Mitä varainhankinta on?

ASIANTUNTIJA-ARTIKKELI

Varainhankinta, varainkeruu, taloudellinen tukeminen, monta tapaa sanoa, yksi tapa tukea.

Varainhankinta, mitä se on?

Varainhankinta on tapa kerätä varoja erilaisten yhdistysten, seurojen ja koululuokkien toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi tai esimerkiksi luokkaretkien tai turnausmatkojen kulujen kattamiseksi. Varainhankinnalla pyritään madaltamaan toiminnasta syntyviä kustannuksia. 

 

 

Kuukausimaksut, turnausmatkat ja jäsenmaksut ovat joukkueille suuria kulueriä harrastusten ja kilpailu-urheilijoiden budjeteissa. Varainhankinnan tekeminen Kollan verkkopalvelussa on erittäin helppoa ja kampanjan voi luoda matalalla kynnyksellä. 

Luokkaretket ovat lisätapahtumia koululuokille, joihin koulujen budjeteissa ei ole varauksia.

Aktiivisten koululaisten ja joukkueiden ei tarvitse kerätä kaikkia varoja jäseniltään ja vanhemmilta, eikä järjestöjen tarvitse sisällyttää jäsenmaksuihin kaikki kuluja. Varainhankinnalla saadaan enemmän varoja toimintaan.

Perinteisesti yleishyödyllisten yhdistysten, järjestöjen ja koululaisten varainhankinta on tehty erilaisia hyödykkeitä myyden. Perinteinen varainhankinta on kuitenkin menettänyt houkuttelevuutensa suorituskeskeisessä yhteyskunnassa, kun ihmisten arki on muuttunut hektiseksi ja aikaa on rajallisesti. Ihmiset ovat ennemmin valmiita maksamaan suurempia kulueriä kuin antamalla aikaansa talkootyölle ja vessapapereiden ja pesuaineiden ovelta ovelle myynnille. 

Talkootyö on vastikkeettomasti tehtyä työtä, yhdistyksen nimissä kolmannen osapuolen lukuun tehtävää vastikkeellista työtä, mikä luetaan yhdistyksen tuloksi tai  kolmannen osapuolen lukuun tehtyä työtä, josta työntekijä lahjoittaa palkkion edelleen yhdistykselle. 

Kaikilla ei ole mahdollisuuksia suurempien kulujen maksuun ja vaihtoehto kustannusten kasvun hallitsemiseksi on varainhankinta. Varainhankinta mahdollistaa hankintojen tekemistä, joihin yhdistyksellä ja sen jäsenillä ei muuten välttämättä olisi mahdollisuutta.

 

Ketkä voivat tehdä varainhankintaa?

 

Varainhankintaa voivat tehdä luokkatoimikunnat, vanhempainyhdistykset, vanhempaintoimikunnat, yleishyödylliset yhdistykset, seurat sekä joukkueet jotka keräävät varoja yhteisen hyödyn hyväksi eivätkä henkilölle itselleen. Luonnollisesti yksityishenkilö voi toimia kampanjan vastuuhenkilönä, mutta henkilö ei saa kerätä varoja itselleen. 

Yleishyödyllisiin yhdistyksiin sisältyvät lähes kaikki, joihin jäseneksi voi liittyä kuka vain.

Seuran palkkaamat henkilöt eivät voi tehdä varainhankintaa, vaan varainhankinta tulisi tehdä talkootyönä. Jos seuran palkkaama työntekijä tekee varainhankintaa, se rinnastetaan sponsorointiyhteistyöhön. 

Verottajan ohjeistus

Yleishyödyllisten yhdistysten varainhankinta on useimmiten verovapaata. Tiettyjen ehtojen täyttyessä tulee verovelvollisuus kuitenkin myös yleishyödyllisille yhdistyksille ja koululuokille. Verottajan sivuilla on hyvin kattava ohjeistus yleishyödyllisten yhdistysten verotuksesta

Heidän ohjeessa otetaan kantaa yhteisöjen, kuten yhdistysten ja säätiöiden, yleishyödyllisyyden ja tulojen veronalaisuuden arvioinnista tuloverotuksessa. Ohje ei ole kattava esitys yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksesta, koska yleishyödyllisten yhteisöjen monialaisuuden ja harjoitetun toiminnan monimuotoisuuden takia. 

Ohjeen tarkoituksena on selventää yleishyödyllisyyden ja elinkeinotoiminnan arviointia oikeuskäytännön ja esimerkkien kautta yleisimmissä yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevissa tilanteissa.

 

Voinko tehdä varainhankintaa yrityksen tai yksityishenkilön hankintoihin?

Valitettavasti yritykset ja yksityishenkilöt eivät voi tehdä varainhankintaa Kollan avulla. Yksityiset henkilöt voivat tehdä pienimuotoista rahankeruuta, mutta eivät Kollan palvelussa. Lisätietoja yksityishenkilöiden varainhankinnasta löydät Suomi.fi -sivustolta.